torsdag 10 september 2015

Att se tillbaka på ett liv

Sagas bok
av Elsie Johansson.

Ett dödsfall i familjen är en viktig brytpunkt. När föräldrar går bort och de vuxna barnen står i föräldrahemmet och ska ta hand om de materiella resterna av ett helt liv.

I Elsie Johanssons bok finns det sju syskon, som till vardags inte har så mycket med varandra att göra. Sladdbarnet Saga framstår mest som en främmande fågel eftersom hon i tidiga tonåren flyttades till en överklassfamilj på Östermalm. Intellektuell fostran, utbildning och ekonomiskt stöd gjorde att hon kunde skapa sig ett framgångsrikt yrkesliv som journalist. De andra syskonen har strävat på under enkla förhållanden.

Uppdelningen av de få ägodelarna efter mamman, som dog sist, leder till spänningar mellan syskonen och det ställs frågetecken om Saga verkligen är ett helsyskon till de övriga och vilken rätt hon har att dyka upp nu, och göra sig märkvärdig.

Saga får tillfälle att betrakta sitt eget liv ur nya perspektiv och söker svar på frågor som hon förut inte ens kände till.

En intressant och läsvärd bok som kan angå många.

//Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar