tisdag 15 september 2015

Den enögde vargjägaren

Christer Westerdahl håller bildföredrag
Christer Westerdahl har gett ut en bok, som heter "Den enögde vargjägaren i Vilhelminafjällen". Den handlar om Johan Walfrid Enocksson, som blev känd inte bara som vargjägare utan även för sina hjälpinsatser under andra världskriget. Han hjälpte många flyktingar, krigsfångar och norska motståndsmän vid norska gränsen.

Enocksson bodde i finnmarksbyn Håven i Orsa finnmark i omgångar.

Varför kallades han "Den enögde vargjägaren"? Jo, vid 13 års ålder råkade han ut för ett bakskott med bössan och förlorade synen på ena ögat. Det hindrade honom inte från ett liv med jakt, fiske, träsnideri och många äventyr.

Tommy Lindberg och Arne Bergman från Håven.
Författaren Christer Westerdahl till höger

Arrangör: Ljusdals kommun, Los bibliotek, Finnmarkens historiegrupp och ABF

torsdag 10 september 2015

Att se tillbaka på ett liv

Sagas bok
av Elsie Johansson.

Ett dödsfall i familjen är en viktig brytpunkt. När föräldrar går bort och de vuxna barnen står i föräldrahemmet och ska ta hand om de materiella resterna av ett helt liv.

I Elsie Johanssons bok finns det sju syskon, som till vardags inte har så mycket med varandra att göra. Sladdbarnet Saga framstår mest som en främmande fågel eftersom hon i tidiga tonåren flyttades till en överklassfamilj på Östermalm. Intellektuell fostran, utbildning och ekonomiskt stöd gjorde att hon kunde skapa sig ett framgångsrikt yrkesliv som journalist. De andra syskonen har strävat på under enkla förhållanden.

Uppdelningen av de få ägodelarna efter mamman, som dog sist, leder till spänningar mellan syskonen och det ställs frågetecken om Saga verkligen är ett helsyskon till de övriga och vilken rätt hon har att dyka upp nu, och göra sig märkvärdig.

Saga får tillfälle att betrakta sitt eget liv ur nya perspektiv och söker svar på frågor som hon förut inte ens kände till.

En intressant och läsvärd bok som kan angå många.

//Karin

onsdag 9 september 2015

Geologins dag, som varar en vecka i Los

Utställningsmonter på Los bibliotek
Den 12 september är det Geologins dag, ett arrangemang initierat av Naturhistoriska riksmuseet och Statens Geologiska Undersökning.

I Ljusdal har kommundelen Los valt att låta aktiviteterna pågå en hel vecka. Just nu pågår alltså Geologiveckan på Los skola och bibliotek. På biblioteket kan man besöka en utställning kring Kalmeter och hans betydelse för bygden, man kan titta på utställningar av mineraler och bergarter. Det finns en tipsrunda och bokbord.

Koboltgruvan kommer att ha öppet 11.00-15.00 för allmänheten den 12 september. Öppning av ett nytt hål ska startas upp. Guidade turer i gruvan.
Elisabeth Nyman, skiss av Kalmeters herrgård


//Karin, med material från Eli på Los bibliotek