måndag 24 oktober 2011

Mammor på längden och tvären

Moderspassion av Majgull Axelsson.
En rad olika kvinnoporträtt. Mammor/mormödrar/döttrar - griniga eller varmhjärtade. Det stormar omkring dem, det brakar ner träd, vattnet svämmar över och rykten far omkring värre än höstlöv. Läsvärt - tänkvärt!
//Karin, som just nu känner mej lite stressad av 14-dagarslån på böcker med kö... böcker som jag gärna vill läsa...

Tänk om man kunde dra sig tillbaka till det innersta bokmagasinet, drapera tillräckligt mycket julpynt över sig för att lyckas smygläsa på arbetstid... 

Bibliotek i ETC

Det nya numret av veckotidningen ETC har lite av ett bibliotekstema med fokus på framtiden. Vad skall det bli av biblioteken i en digitaliserad värld? Vad är böcker? och hur sparar man ett kulturarv som flyttat ut på internet? Många intressanta frågor diskuteras på en ganska begriplig nivå och det fungerar alldeles utmärkt som en introduktion till yrkets ödesfrågor

Läs mer här och här.

/Peter Hirseland

Skolbibliotekskonferens 2011 - seminarium nr.3

Rubriken för seminariet löd: "Lyckat samarbete på Årets skolbibliotek!"

Det var två bibliotekarier och rektorn för Pauli Gymnasium i Malmö som höll i seminariet, de är tre bibliotekarier på gymnasiet som har 1100 elever och blev årets skolbibliotek 2010.
De har varit en så kallad 1->1 skola i två år, alltså att alla elever har en egen dator. Det var 5 år sedan man började med vissa klasser. Då behövdes biblioteket, som de kallar Mediateket, ännu mer.  Rektorn, Edward Jensinger, ser det som ett verktyg för eleverna att få en ökad måluppfyllelse. Uppgiften för skolbiblioteket är att stödja elever och lärare att nå målet: gedigna kunskaper. Rektor Edward har varit stödjande i processen att få in bibliotekarierna från "utkanten" till centrum för elevernas lärande. En av bibliotekarierna är på plats, medan de två övriga är ute och arbetar med elever. Rektorn har också varit med i processen för att ge biblioteksfrågan mer tyngd.
Han har också diskuterat mycket med bibliotekarierna hur de ska synas i verksamheten, det tyckte han var en stor och viktig bit! Och att möten med bibliotekarier, lärare/bibliotekarier, elever blir prioriterade . Sedan gäller det att Mediatekets verksamhet blir inkluderat i hela verksamhetens mål och processer, inklusive utväderingar. Alltså detta var rektorns, skolledarens ansvar!
Bibliotekarierna hade arbetat fråm en mål- och handlinsplan, med tre övergripande mål:
1. Mediateket skall vara skolans informationscentrum som stärker det pedagogiska arbetet
2. Mediateket skall bidra till elevernas språkutveckling
3. Mediateket skall vara en kulturell mötesplats
De berättade levande och engagerat om deras arbete, ibland blev det för mycket, men då hade de en dialog med rektorn!
För att nå målet att vara ett informationscentrum arbetade de t.ex. med: Biblioteksintroduktioner, Projektarbete, läromedelscentral, samarbete med spcialpedagoger.
Mål 2: Språkutveckling, de arbetade bland annat med litteraturförmedling och bokprat, även med det vidgade textbegreppet t.ex bok-film-blogg som var ett projekt tillsammans med lärare, filmpedagog och bibliotekarier. De hade ett nära samarbete med specialpedagogerna.
Mål 3: Kulturell mötesplats, kunde tex vara att de ordnade en Vamyrernas dag utifrån Twilight-serien, en nobelfest med prisutdelning m.m.
Ja, det var många spännande idéer som de delade med sig av!
Nu arbetade de vidare med KomVux och vuxenstuderandes behov, som de ska integrera i verksamheten, de såg det som den stora utmaningen just nu, eftersom de vuxenstuderande kan studera både kort och lång tid, de har ett annat förhållningssätt till studierna (mer effektiva, mer rationellt inriktade) och många olikheter inom gruppen, så var det en stor utmaning
ja, och de verkade positiva till utmaningarna, ska bli spännande att följa dem i framtiden!
Slutsatsen man kunde dra var dock att rektor och skolledningen spelade en avgörande roll....

Lotta Trosell Svender, Bibliotekschef, Ljusdals kommun inspirerad av allt engagemang!
...snart kommer en rapport från det fjärde seminariet.

fredag 21 oktober 2011

Höst-konst

Höstlöv på biblioteksfönstren i Loos. Utanför är tallarna evigt gröna.

//Karin, som har fått bilder från Eli på bibblan i Loos

onsdag 19 oktober 2011

Inspirerande om skolbibliotek- de två första seminarierna

Efter två dagar på skolbibliotekskonferens som vårt Länsbibliotek skickat mej på, var jag sugen på att själv börja jobba på närmaste skolbibliotek!!
Vilka utmaningar! Och det finns nog inget roligare än lärande och det bästa lärandet är att både få lära sig själv och få dela med sej av det man kan till andra!

Skolbibliotek 2011 - Nya krav, möjligheter och metoder! var rubriken på konferensen

Den inleddes av Monika Johansson från bibliotekshögskolan i Borås som talade utifrån rubriken "skolbibliotekets roll idag och i framtiden - aktuell forskning". Det jag tog med mej därifrån var att en didaktik för undervisning i informationssökning, som omfattar källkritik, relevansbedömning och undervisning om hur elever kan använda information, är under utveckling.
Vi har behov av informationssökningskompetenser - alltså många olika strategier för olika situationer. Att också bilden ska ses som en bärare av information, ej bara dekoration. Eleverna vet idag hur de ska bedöma en texts tillförlitlighet på traditionellt sätt, tex i böcker, men saknar verktyg för att kunna analysera kollaborativa texter de hittar på internet dvs om hur kunskap skapas: en socioteknisk förmåga. Lärande sker idag med nya verktyg och redskap t ex wikis bloggar. Ett Gemensamt lärande. HÄRLIGT!
Hon nämnde bl.a Ross Todd och här är en länk till mer läsning om honom: http://www.skolbibliotek.se/todd.htm

Digitala verktyg för ett ökat lärande - konkreta tips och exempel
Västergårds utbildningscenter i Södertälje kommun - Zinaida Hodcik och Henrik Widaeus.
Digital identitet. Makt. (stängda datorsalar, inga elever vid datorerna utan tillsyn...). Skolbibliotekarien en förändringsagent.
Lästips: Brit Stakston, "Gilla!" och "Politik 2.0 konsten att använda sociala medier". Hon har också en modell där man med hjälp av en fyrfältsmatris kan identifiera sin analoga och digitala värderingar. Hmm kanske man ska låna och läsa!

Framsidan har HÄR redan pubicerat en artikel från konferensen

Det kommer mera!  Lotta Trosell Svender, Bibliotekschef Ljusdals kommun

Nya biblioteksbesökare

Härligt när bibblan kryllar av småfolk! Här är det Färila-Korskrogen-Kårböle-områdets småttingar som har tittat in på Färila bibliotek.

Träffen ingick i projektet Läsglädje för livet.//Karin, som inte längre är barnbibliotekarie men tycker det är kul med de här bilderna

söndag 16 oktober 2011

Dags för ett nytt boktips

17 typer av män & 15 typer av kvinnor - och vad de säger till psykologen. Av Mattias Lundberg och Anders Wahlberg.

Ja, vilka är vi egentligen? I den här boken har två erfarna psykolog-rävar sammanställt en rad berättelser från sina möten med människor. Det handlar om hur man kan låsa fast sig i ett sätt att tänka och hur lätt det är att övertolka vad andra säger och gör.
Faktiskt riktigt rolig läsning,  på seriös botten. De fall som beskrivs nystas upp och livet blir enklare och bättre för de inblandade. //Karin

fredag 7 oktober 2011

Hur man fördriver ett veckoslut

En del jobbar...

och andra vilar...//Karin


Man kan inte sova för alla snarkande jyckar...
 x254#!!!!rrrr¤¤!!!...
f-n - hur många fötter har jag egentligen? 1,3,45!
  

Spännande som en hockeymatch...

Vem ska få Nobelpriset i litteratur?
Elever bänkade på första parkett på Loos bibliotek//Karin