torsdag 26 september 2013

Yr i mössan

Lätt yr i mössan. Bloggar, twittrar, instagrammar och facebookar. Noterar understundom att till och med mobilen är smartare än jag.

Känner för ett retro-fotoinlägg. Förhållningsreglerna här bredvid fanns inklistrade i skolbibliotekens böcker...på sin tid, när det begav sej. I uppbyggliga skrifter som Svenska folkets underbara öden, ungdomsupplagan från 1925. Förtydligande första avsnittet:

Utdrag ur stadgar för Ljusdals köpings skolbibliotek
                                       § 6.
Låntagare äger att till låns och utan avgift i regel erhålla ett band åt gången. Lånfången bok får behållas högst tre veckor, efter vilken tid en pliktavgift å 20 öre pr vecka erlägges. Barn erhålla ej böcker till låns under ferierna.

Hoppla!

Inlagan är förresten tryckt hos Eric Ericssons boktryckeri, Ljusdal. Bara det!

I november kommer biblioteken och fritidsgårdarna att göra ett gemensamt arrangemang på temat on/off. Mera om det senare.

//Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar