tisdag 1 november 2011

Bibliotekets roll i skolan - ny bedömning & inspektion

Så löd rubriken för fjärde seminariet på konferensen skolbibliotek 2011

Kjell Ahlgren, undervisningsråd på Skolinspektionen höll i detta seminarium. Moderatorn Anette Holmqvist döpte honom till "Herr Skolbibliotek" ( och jag tror hon blev "Fru skolbibliotek" ;)), han pratade om skolbibliotekens betydelse på ett både tydligt och underhållande sätt. Jag hade gärna lyssnat längre på honom!
-Om man änvänder ett bibliotek på ett medvetet sätt så når eleverna ett bättre resultat - Det säger forskningen och det gäller alla ämnen. Forskningen säger också att ju sämre du läser desto sämre resultat i NO.

Från och med 1 juli 2011 har regleringen av skolbibliotek flyttat från bibliotekslagen till skollagen kap.2 §36.
Detta innebär att skolinpektionen som följer upp skollagen, nu följer upp att skolbibliotek finns. För att huvudmän och rektorer ska veta hur skolinspektionen tolkar lagen har man skrivit en vägledning som också innehåller ett informationsblad

Skolinspektionens krav på skolbibliotek:
Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:
  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Kjell menar att man ska se skolbibliotek som t.ex. slöjdsalar, NO-salar, alltså det ska vara en naturlig del av skolan där rektorn ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Skolbibliotek är en verksamhet, ej ett rum!
-Gå och hämta en bok på bibblan..är ute...man måste ha en annan plan för skolbibliotek.

Att man nu reglerar skolbiblioteken i skollagen kommer att få betydelse för skolbiblioteksverksamheten, hur ser vi till att använda våra skolbiblioteksresurser på ett bättre och bättre sätt?

Lotta Trosell Svender, Bibliotekschef i Ljusdals kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar