måndag 24 oktober 2011

Skolbibliotekskonferens 2011 - seminarium nr.3

Rubriken för seminariet löd: "Lyckat samarbete på Årets skolbibliotek!"

Det var två bibliotekarier och rektorn för Pauli Gymnasium i Malmö som höll i seminariet, de är tre bibliotekarier på gymnasiet som har 1100 elever och blev årets skolbibliotek 2010.
De har varit en så kallad 1->1 skola i två år, alltså att alla elever har en egen dator. Det var 5 år sedan man började med vissa klasser. Då behövdes biblioteket, som de kallar Mediateket, ännu mer.  Rektorn, Edward Jensinger, ser det som ett verktyg för eleverna att få en ökad måluppfyllelse. Uppgiften för skolbiblioteket är att stödja elever och lärare att nå målet: gedigna kunskaper. Rektor Edward har varit stödjande i processen att få in bibliotekarierna från "utkanten" till centrum för elevernas lärande. En av bibliotekarierna är på plats, medan de två övriga är ute och arbetar med elever. Rektorn har också varit med i processen för att ge biblioteksfrågan mer tyngd.
Han har också diskuterat mycket med bibliotekarierna hur de ska synas i verksamheten, det tyckte han var en stor och viktig bit! Och att möten med bibliotekarier, lärare/bibliotekarier, elever blir prioriterade . Sedan gäller det att Mediatekets verksamhet blir inkluderat i hela verksamhetens mål och processer, inklusive utväderingar. Alltså detta var rektorns, skolledarens ansvar!
Bibliotekarierna hade arbetat fråm en mål- och handlinsplan, med tre övergripande mål:
1. Mediateket skall vara skolans informationscentrum som stärker det pedagogiska arbetet
2. Mediateket skall bidra till elevernas språkutveckling
3. Mediateket skall vara en kulturell mötesplats
De berättade levande och engagerat om deras arbete, ibland blev det för mycket, men då hade de en dialog med rektorn!
För att nå målet att vara ett informationscentrum arbetade de t.ex. med: Biblioteksintroduktioner, Projektarbete, läromedelscentral, samarbete med spcialpedagoger.
Mål 2: Språkutveckling, de arbetade bland annat med litteraturförmedling och bokprat, även med det vidgade textbegreppet t.ex bok-film-blogg som var ett projekt tillsammans med lärare, filmpedagog och bibliotekarier. De hade ett nära samarbete med specialpedagogerna.
Mål 3: Kulturell mötesplats, kunde tex vara att de ordnade en Vamyrernas dag utifrån Twilight-serien, en nobelfest med prisutdelning m.m.
Ja, det var många spännande idéer som de delade med sig av!
Nu arbetade de vidare med KomVux och vuxenstuderandes behov, som de ska integrera i verksamheten, de såg det som den stora utmaningen just nu, eftersom de vuxenstuderande kan studera både kort och lång tid, de har ett annat förhållningssätt till studierna (mer effektiva, mer rationellt inriktade) och många olikheter inom gruppen, så var det en stor utmaning
ja, och de verkade positiva till utmaningarna, ska bli spännande att följa dem i framtiden!
Slutsatsen man kunde dra var dock att rektor och skolledningen spelade en avgörande roll....

Lotta Trosell Svender, Bibliotekschef, Ljusdals kommun inspirerad av allt engagemang!
...snart kommer en rapport från det fjärde seminariet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar