måndag 23 maj 2011

Detta förgängliga livet

Min arbetsplats är granne med kyrkan och någon gång ibland under veckorna kan jag höra kyrkklockorna ringa. Kanske mest under sommaren när skolbarnen har lov så ljudnivån i biblioteket är något lägre. Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek och skolans matsal ligger i direkt anslutning till lokalen. Redan tidigt på förmiddagen sprider sig doften av nylagad mat och många elever tar sig en runda in till biblioteket också när de ändå kommer för att stilla sin hunger.

Kyrkklockorna ringer väl också vid glädjens dagar såsom vid till exempel bröllop – men det jag tänkte på nu – var begravningar. Släktforskningen har ju åter kommit i ropet och blir mer och mer aktuellt. Kanske beror det bara på en nyck eller kanske har det mer djupgående orsaker som frågor kring vem är jag, var kommer jag ifrån och vilka har levt här före mig?

Oavsett vilka anledningar man har till att söka sina rötter så har biblioteken kommit att bli till stor nytta för många släktforskare. Här kan du hitta litteratur kring hur man går tillväga för att komma igång, du kan också hitta släktregister i bokform och förteckningar över gods och gårdar. Det som ändå är mest aktuellt nu är de utökade möjligheterna till att nyttja bibliotekens databaser över husförhörsböcker, folkräkningar, födelse- och dödböcker samt mycket mera. Dessa databaser kommer du åt hemifrån också om du har dator med internetuppkoppling samt om du betalar abonnemang på dem men på biblioteket kan du nyttja dessa helt gratis. /Marianne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar